Górko - Dorabianie kluczy
Menu strony
Karty rabatowe i kupony

Karty rabatowe

Zachęcamy do odebrania karty rabatowej, która upoważnia do uzyskania rabatu przy kolejenej wizycie. Szczegółowe informacje >>

Karta dużej rodziny

Nasz profil na Facebooku

Karty rabatowe i kupony

Od wielu lat Klientów obdażamy szczególną troską oraz zniżką w postaci rabatu - karty rabatowe. Do naszej promocyjnej oferty wprowadziliśmy również kupony rabatowe, które można znaleźć w dolnej części ulotek.

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ „rabat 10%

1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.
Wystawcą i właścicielem KARTY RABATOWEJ „rabat 10%” jest firma Grzegorz Górko, P.H.U "AGD" z siedzibą C.H. Manhattan, Plac Pułaskiego 7, Olsztyn, Polska, zwana dalej Górko.

2. PODMIOTY UDZIELAJĄCE RABATU NA PODSTAWIE KARTY RABATOWEJ.
Pełna lista punktów udzielających rabatów na podstawie KARTY RABATOWEJ „rabat 10%” na wybrane towary znajdujące się na stronie www.dorabianiekluczy.olsztyn.pl w zakładce KARTA RABATOWA.

3. NABYCIE KARTY RABATOWEJ „rabat 10%
Nabycie KARTY RABATOWEJ „rabat 10%” następuję we wszystkich punktach sprzedaży sieci sklepów Górko. Warunkiem otrzymania karty jest dokonanie zakupu w w firmie Górko na kwotę nie niższą jak 1 zł.

4. OPŁATY ZA WYDANIE KARTY RABATOWEJ.
Klient spełniający warunki zawarte w pkt. 3 otrzymuje KARTĘ RABATOWĄ „rabat 10%” nieodpłatnie, pod warunkiem, że zapyta o wydanie sprzedawcę oraz karty będą na stanie magazynowym.

5. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1) Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na wszystkie towary oferowane przez firmę Górko z wyjątkiem: - tych oferowanych w czasowych promocjach, przecenach i wyprzedażach; - sprowadzanych na specjalne z amówienie klienta (nie będących w aktualnej ofercie lecz możliwych do zapewnienia klientowi w odpowiednim terminie)
2) Wysokość rabatu jest ustalona na 10% wartości zakupów dla każdego uczestnika programu rabatowego.
3) Rabat przysługujący na podstawie okazania w/w karty jest stały i nie ulega zmianie w ciągu następnych lat użytkowania o ile firma Górko nie postanowi inaczej.
4) Zakupy objęte rabatem mogą być dokonywane jedynie w placówkach firmy Górko po okazaniu karty przez jej właściciela 5) Karta rabatowa nie jest kartą imienną;
6) Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku zakupów dokonanych w przeszłości bez jednoczesnego okazania karty rabatowej;
7) Karta rabatowa nie może być używana przy zakupie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży;
8) Rabaty przysługujące z różnych źródeł nie podlegają sumowaniu;
9) Karta rabatowa „rabat 10%” nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową;
10) Pieniężna kwota rabatu udz ielana okazicielowi karty rabatowej „rabat 10%” nie może być wymieniana na gotówkę;

6. TERMIN WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ
1) Karta rabatowa utrzymuje ważność do odwołania.
2) Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu;
3) W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty rabatowej lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę rabatową do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta zostanie unieważniona i zniszczona;
4) Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dorabianiekluczy.olsztyn.pl.
2) Firma Górko zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu bez informowania posiadaczy kart.
3) Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty rabatowej

 

kontakt