Rozbudowa systemu Master Key w Browarze Ukiel w Olsztynie

Zadanie, którego realizacją zajęliśmy się w ostatnim czasie, było kontynuacją rozpoczętego wcześniej projektu. Zobacz, jak przebiegł kolejny etap prac związany z rozbudową systemu Master Key.

O Browarze Ukiel z Olsztyńskiego Gutkowa pisaliśmy już wcześniej. Jego właściciel zdecydował się na zakup i instalację systemu Master Key, który został wykonany przez naszą firmę. W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy rozbudowę tegoż systemu, włączając do niego kolejny budynek wyremontowany przez inwestora.