Master key

Systemy Master Key - układ centralnego zamka, system kapitański, układ klucza matki

Master Key jest to system działania zamków, który ułatwia korzystanie z obiektów budowlanych. Pozwala on na otworzenie wszystkich drzwi w budynku jednym kluczem, wprowadzając jednocześnie hierarchię dostepu do poszczególnych pomieszczeń, określoną przez zarządzajacego obiektem.

Zastosowanie Systemu Master Key:

 • hotele, motele, pensjonaty, sanatoria, restauracje, ośrodki wypoczynkowe
 • placówki oświatowe: szkoły, przedszkola, żłobki, bursy, akademiki
 • duże i małe firmy
 • muzea
 • mieszkania, klatki schodowe, budynki wielorodzinne, jak i jednorodzinne

Przykłady zastosowania systemu Master Key

 • dom jednorodzinny z garażem. Zastosowany system Master Key z zamkiem centralnym.
 • osiedle mieszkaniowe. Zastosowany system Master Key z zamkiem centralnym.
 • hotel, bądź pensjonat. Zastosowany system Master Key z kluczem generalnym.

Zalety systemu Master Key

 • właściwe zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób niepowołanych
 • ograniczenie dostępu do pomieszczeń dostosowane do potrzeb użytkowników
 • możliwość szybkiego działania w sytuacjach zagrożenia
 • ograniczenie do niezbędnego minimum ilości używanych kluczy
 • bezpieczeństwo systemu poprzez zastosowanie zastrzeżonych profili kluczy
 • kopiowanie kluczy tylko wg karty kodowej i na podstawie zamówienia potwierdzonego przez zarządzającego systemem
 • ułatwienie zarządzania obiektem, poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń

Typy systemów Master Key

 • System z zamkiem centralnym. Każde pomieszczenie (mieszkanie) ma osobny, niepowtarzalny klucz. Nikt nie otworzy swoim kluczem drzwi innego użytkownika, a jednocześnie każdy otwiera pomieszczenia wspólne np. drzwi wejściowe, bramy, garaże czy w biurach szatnie lub sanitariaty. Zastosowanie - głównie domy jednorodzinne i małe osiedla mieszkaniowe.
 • System z kluczem glównym. Istnieje klucz otwierający wszystkie zamki w danym obiekcie, tzw. klucz główny ( pożarowy, master ). Natomiast przyporządkowane poszczególnym zamkom klucze indywidualne otwierające tylko jeden, konkretny zamek. System stosowany przeważnie w biurach, małych firmach i hotelach.
 • System z kluczem generalnym. Jest to rozwinięcie systemu klucza głównego. Istnieje klucz główny pożarowy ( GHS) otwierający wszystkie zamki w systemie. Oprócz niego istnieją klucze grupowe działające w zamkach pewnej określonej grupy ( np. jedno piętro, dział ) oraz klucze indywidualne do poszczególnych pomieszczeń. Oczywiście klucze indywidualne mogą otwierać też więcej niz jeden zamek.

Bezpieczeństwo

 • możliwość otwierania w sytuacji zagrożenia (np. pożar) jednym kluczem generalnym wszystkich pomieszczeń (szybka ewakuacja ludzi i mienia),
 • ograniczenie liczby kluczy oraz zabezpieczenie przed ich nieautoryzowanym dorabianiem zapewnia pełną kontrolę nad ich obiegiem, a tym samym nad dostępem do wszystkich pomieszczeń w budynku,
 • jeden klucz umożliwiający dostęp tylko do wybranych pomieszczeń i obiektów,
 • system może być oparty na atestowanych wkładkach antywłamaniowych, posiadających najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa,

Funkcjonalność

 • system Master Key obejmuje zamknięcia różnego typu (wkładki dwustronne, jednostronne, z gałką, cylindry, kłódki, zamki przemysłowe itd.),
 • system Master Key umożliwia zaprojektowanie dowolnego układu dostępu do pomieszczeń, obiektów, urządzeń, itp.

Oszczędności

 • brak potrzeby dorabiania dużej ilości kluczy dla poszczególnych użytkowników (każdy użytkownik ma tylko jeden klucz),
 • możliwość przekodowania wkładek w przypadku zgubienia klucza (brak potrzeby zamawiania nowych wkładek lub wymiany całego systemu klucza),
 • możliwość dostarczenia kopii wkładek i kluczy systemowych (np. w przypadku awarii wkładki, do której klucze posiada wiele osób, nawet po wielu latach możemy dostarczyć jej idealną kopię co nie powoduje konieczności wymiany kluczy),
 • wybór systemu klucza cechującego się wysoką jakością gwarantuje właściwe funkcjonowanie wszystkich zamknięć przez długi czas.